Hệ thống phủ keo chính xác - ExactCoat™ Slot Die

Hệ thống phủ keo chính xác -  ExactCoat™ Slot Die

ExactCoat™ Slot Die - Hệ thống phủ keo chính xác

ExactCoatTM  là hệ thống phủ keo chính xác mới của ITW Dynatec bao gồm thanh quét linh hoạt và trục quay với các thanh quét linh hoạt. ITW Dynatec cũng cung cấp bộ phận định vị như hệ thống phủ keo hoàn chỉnh. Hệ thống mới cung cấp một giải pháp tiên tiến với các kỹ thuật cấp keo mỏng hơn và nhanh hơn.

 Tổng quan

Hệ thống phủ keo chính xác ITW Dynatec bảo đảm hoạt động trong các dây chuyền sản xuất tốc độ cao và giảm lượng keo sử dụng! Hệ thống cho phép phủ siêu mỏng và duy trì chính xác khối lượng phủ. Hơn nữa, hệ thống được kiểm tra theo thời gian thực giá trị áp suất và nhiệt độ tại đầu phủ keo. Hệ thống mới bao gồm các thành phần sau:

  • Hệ thống nung chảy keo
  • Bộ phủ keo chính xác  
  • Ống dẫn keo nóng và dây cáp điện
  • Trạm phủ gồm tất cả các đầu phủ điều chỉnh được.
  • Thiết bị kiểm soát áp suất và nhiệt độ
  • Hệ thóng PLC điều khiển nhiệt độ và áp suất.  
 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.