4020

4020
4020
Máy 4020 với công nghệ điều khiển van theo lệnh (DOD) và thiết kế độc đáo cho phép in chất lượng cao và dễ dàng tích hợp vào mọi dây chuyền sản xuất.

Tải brochure
Đặc tính kỹ thuật:
- Điều khiển đến 4 đầu in 
- Đầu in 7 van in một dòng hay 16 van in hai dòng
- Chiều cao bản tin từ 8mm đến 64mm
- Bản tin dài đến 5000 ký tự
- Khả năng in chữ ký tự, ngày tháng, số đếm ...
Hoạt động:
- Bộ nhớ lưu trữ đến 800 bản tin
- Bàn phím điều khiển thân thiện, dễ sử dụng ...
- Có khả năng in bản tin với ngôn ngữ khác với bàn phím