Bộ cấp keo Dynamelt™ D Series

Bộ cấp keo Dynamelt™ D Series
Bộ cấp keo Dynamelt™ D Series

Dynamelt D Series có 4 loại kích cỡ thùng chứa keo với 2 chọn lựa một hay hai bơm bánh răng. Hệ thống vi xử lý điều khiển nhiệt độ keo nóng chảy cấp cho đến 8 ống ra với độ chính xác trên từng mét.