Dynamini™ Series

Dynamini™ Series
Dynamini™ Series

Bộ cấp keo nóng chảy DYNAMINI™ được thiết kế cho sự hoạt động tối ưu, tin cậy và vận hành đơn giản. Thùng chứa keo được làm nóng khi cần thiết được bảo hành tiêu chuẩn 7 năm, hạn chế tối đa keo bị nung quá nhiệt.


Tải brochure